De söta ullmattorna finns i form av en zebra, en leopard och en liten snöleopard.