Plan ett inredning - allt för privat och offentlig miljö!

När vi inreder ditt hem är det du, ditt behov och dina önskemål som står i fokus. Du kanske bara behöver ett inspirerande bollplank för att förnya tv-rummet eller så vill du att vi tar hand om hela inredningen i ditt nya hem. Vi börjar med ett kostnadsfritt möte för att bilda oss en uppfattning om projektets storlek och vilka önskemål som finns. Har du någon vision eller känsla du vill uppnå? Vilka praktiska behov finns? Vilka befintliga möbler ska behållas och vilka är de ekonomiska ramarna? Vi gör en analys och återkommer med ett lämpligt upplägg för ditt projekt, både tidsmässigt och ekonomiskt.

I det fortsatta samarbetet tar vi fram en presentation innehållande möbelförslag, tapet- och färgprover, textilprover samt ritningar på eventuella platsbyggda lösningar. Vi arbetar med ett stort antal leverantörer och kunniga hantverkare för att möta alla olika önskemål. Vid nästa möte går vi igenom visionen och presenterar våra idéer samt ger dig en offert med priser på föreslagna produkter och tjänster. För att uppnå bästa möjliga resultat ingår vid behov en revidering av förslaget.

Om du sedan vill anlita oss för att slutföra uppdraget så får du en tidsplan för hela projektet och kan lugnt luta dig tillbaka tills allt är färdigt. Du kan också välja att vara din egen projektledare och själv ta hand om inköp, leveranser, montering och hantverkskontakter.

Vi berättar gärna mer. Mejla lisa@planett.se eller ring oss på telefon 08-230133.